Khối MTTQ và các đoàn thể

19/04/2023

 

 • Ông: Đặng Văn Co
 • Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã
 • Trình độ chuyên môn: Đại học 
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 0982800186
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Trưởng khối MTTQ và các Đoàn thể, điều hành và chịu trách nhiệm tham mưu cho Đảng ủy về hoạt động của khối MTTQ và các đoàn thể.

 

 • : Nguyễn Thị Thương
 • Chức vụ: Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã
 • Trình độ chuyên môn: Đại học
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 0378503015
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội phụ nữ xã Đồng Tiến

 

 • Ông: Nguyễn Văn Tiến
 • Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 0836783427
 • Hòm thư điện tử công vụ: 
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội Cựu chiến binh xã

 

 • Ông: Đặng Văn Lô
 • Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã
 • Trình độ chuyên môn:
 • Trình độ LLCT: 
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 0946531119
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội Nông dân xã
 • Ông: Bùi Văn Giang
 • Chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM xã
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 0387452702
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Đoàn thanh niên


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 75
Đã truy cập: 165329