UBND xã Đồng Tiến

19/04/2023

 • Bà: Nguyễn Thị Hòa
 • Chức vụ: Chủ tịch UBND xã 
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế
 • Trình độ LLCT: Cao cấp
 • Điện thoại di động: 0338107888
 • Hòm thư điện tử công vụ: nguyenthihoa.ct@quangninh.gov
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách chung công tác UBND xã

 

 
 • Ông: Vũ Trường Sơn
 • Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã
 • Trình độ chuyên môn: Đại học
 • Trình độ LLCT: Cao cấp
 • Điện thoại di động: 0913939136
 • Hòm thư điện tử công vụ: vutruongson.ct@quangninh.gov.vn
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Kinh tế

 

 • Bà: Nguyễn Thị Thúy Hằng
 • Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 0979.909.590
 • Hòm thư điện tử công vụ: nguyenthithuyhang.ct@quangninh.gov.vn
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Văn hóa - Xã hội
 
 • Đồng chí: Nguyễn Kim Hùng
 • Chức vụ: Trưởng Công an xã Đồng Tiến
 • Trình độ chuyên môn: Đại học 
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại: 0945356181
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Trưởng Công an xã

 

 • Bà: Bùi Thị Thủy
 • Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị Văn phòng
 • Trình độ LLCT: Sơ cấp
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 01653.360.760
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Văn phòng UBND
 
 • Bà: Nguyễn Thị Tình
 • Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại di động: 0982452136
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công: Hộ tịch, tiếp công dân

 

 • Bà: Phạm Thị Hằng
 • Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 0966.990.318
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách chung về tài chính

 

 • Bà: Lê Thị Thu
 • Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 0975.055.008
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách công tác chi ngân sách (khối Đảng - Đoàn thể)

 

 • Ông: Bùi Đức Minh
 • Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng
 • Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý đất đai
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 0985.546.018
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường, xây dựng, giao thông, nông nghiệp

 

 

 • Ông: Nguyễn Đình Tải
 • Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng
 • Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý đất đai
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 0349505634
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường, xây dựng, giao thông, nông nghiệp 
 
 • Ông: Nguyễn Khuông Khá
 • Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng
 • Trình độ chuyên môn: Đại học
 • Trình độ LLCT: 
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 0936453288
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường, xây dựng, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

 

 • Ông: Đỗ Duy Hiền
 • Chức vụ: Công chức Tư Pháp - Hộ tịch
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 0353.634.135
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác chứng thực

 

 • Ông: Ngô Quang Quyền
 • Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 0979.647.820
 • Hòm thư điện tử công vụ: ngoquangquyen.ct@quangninh.gov.vn
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Lao động, TB&XH

 

 • : Nguyễn Thị Phương
 • Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Nội vụ
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 0963430612
 • Hòm thư điện tử công vụ: nguyenthiphuong.ct@quangninh.gov.vn
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: văn phòng Đảng ủy - HĐND xã
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 60
Đã truy cập: 177442