Trang chủ Kế hoạch
Kế hoạch Kiểm tra môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn xã Đồng Tiến năm 2024
11/04/2024 09: 54:00
Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn xã
09/04/2024 10: 01:00
Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP xã Đồng Tiến năm 2024
09/04/2024 09: 52:00
Kế hoạch thực hiện đề án "Dân số và Phát triển giai đoạn 2024-2025 định hướng đến 2030 xã Đồng Tiến
03/04/2024 10: 04:00
Kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Đồng Tiến năm 2024
25/03/2024 10: 16:00
Kế hoạch Nhân rộng mô hình điểm nâng cao hiệu quả hoạt động tại Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Đồng Tiến năm 2024
22/03/2024 10: 25:00
Kế hoạch Tổ chức phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024
22/03/2024 10: 21:00
Kế hoạch Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2024
15/03/2024 09: 26:00
Kế hoạch Triển khai thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn xã Đồng Tiến
15/03/2024 09: 23:00
Kế hoạch Thực hiện chủ đề công tác năm 2024 về “Phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh” trên địa bàn xã Đồng Tiến
08/03/2024 09: 30:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2
Đã truy cập: 177384